ΚΡΙΣΗ

Search

Additional pages

Find me on...

Posts I like

More liked posts

peekasso:

furthest thing

(via theonlymagicleftisart)

pulitzerfieldnotes:

Enduring Rifts - Santiago, Chile. ‘Te Creo’- ‘I Believe You’. With the presidential elections coming soon, most people on the street report little faith in the possibility of fundamental change. — Image and caption by Jon Lowenstein via Instagram. Chile, 2013. Learn more about Lowenstein’s project here.

breakingnews:

Indonesia volcano damages crops, forces thousands to flee

NBC News: Up to 4,300 residents of villages in North Sumatra, Indonesia, have been evacuated due to eruptions from Mount Sinaburg, Getty Images reports. The volcano has been spewing ash and lava 2.5 miles into the sky.

Photo: Indonesia’s Mount Sinabung volcano spews pyroclastic smoke in Medan, Sumatra. (Ulet Ifansasti/Getty Images via NBCNews.com)

“Η αλήθεια είναι…

View Post

Επί τον Τύπον των ήλων

(Επαναδημοσίευση από τη Bloody Sunday (sundaybloody.com). Το κείμενο αποτελεί εισήγηση μου, πριν…

View Post

Η…Οπερέτα της δεκάρας

Φωτο: “Βenefits supervisor sleeping”, Lucian Freud

Η οπερέτα της τοπικής πολιτικής σκηνής δεν…

View Post

Επί τον Τύπον των ήλων

(Επαναδημοσίευση από τη Bloody Sunday (sundaybloody.com). Το κείμενο αποτελεί εισήγηση μου, πριν…

View Post

Video: LOVING” – “Η άνοδος…

Video: LOVING” – “Η άνοδος και η πτώση του μικρού Μαχαγκόνυ“-”Rise And Fall of Mahagonny” by Kurt Weil and Bertolt Brecht. Salzburg 1998. Conductor:Dennis Russel Davies; Stage director: Peter Zadek.

“Alabama Song” from Brecht/Weill, Aufstieg und Fall der…

View Post

Επί τον Τύπον των ήλων

(Επαναδημοσίευση από τη Bloody Sunday (sundaybloody.com). Το κείμενο αποτελεί εισήγηση μου, πριν…

View Post

Loading posts...